Základní informace


  • Klikni a daruj je integrovaná brána pro příjem několika druhů plateb ve prospěch neziskových organizací.
  • Brána Klikni a daruj je integrována na nejstarším portálu prezentující projekty neziskových organizací - na portále Darujsprávně.cz.
  • Pro příjem plateb přes bránu Klikni a daruj potřebuje nezisková organizace mít zřízené Konto pro neziskovky.
  • Není důležité u jaké banky má nezisková organizace sbírkový účet (bankovní účet uvedený v povolení veřejné sbírky).
  • Brána Klikni a daruj umožňuje příjem plateb platebními kartami asociací MasterCard a VISA, pomocí smart aplikace MasterCard Mobile, on-line z účtu u ČSOB a Ery nebo klasickým převodem z běžného účtu libovolné banky v ČR.
  • Brána Klikni a daruj umožňuje také příjem pravidelných darů buď platebními kartami asociací MasterCard a VISA nebo pomocí inkasa z běžného účtu libovolné banky v ČR.
  • Zřízení Konta pro neziskovky je jednoduché a rychlé a ZDARMA. Vedení Konta pro neziskovky je ZDARMA.
  • Nezisková organizace obdrží částku sníženou o náklady provozovatele ve výši pouhé 0 Kč nebo 1 Kč nezávisle na výši darované částky (hodnota darované částky musí být min. 10 Kč).
  • Ke každé transakci může dárce poskytnout neziskové organizaci své kontaktní údaje.
  • Brána Klikni a daruj také umožňuje automatické vystavení potvrzení o daru, které zašle e-mailem dárci i neziskové organizaci.

Základní informace pro neziskovky